Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP233K
Název koncepce: Program zlepšování kvality ovzduší Zóna Severozápad - CZ04
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 26.07.2016 17:34
Předkladatel: Ministerstvo životního prostředí
IČO předkladatele: 00164801
Datum zveřejnění: 06.08.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 26.08.2015
Text oznámení: MZP233K_oznameni.pdf (2966 kB) - 29.07.2015 09:23:11
Informace o oznámení: MZP233K_infOznam.pdf (146 kB) - 29.07.2015 13:51:03
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP233K_infZjistovaci.pdf (128 kB) - 11.09.2015 10:31:04
Závěr zjišťovacího řízení: MZP233K_zjistovaci.pdf (162 kB) - 11.09.2015 10:31:04
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Smutný Martin Mgr.
Posuzovatel Natura 2000: Mariňáková Michala Mgr., Bc. (roz. Kopečková)
Vyhodnocení koncepce: MZP233K_vyhodnoceni.zip (5202 kB) - 23.11.2015 13:31:48
Návrh koncepce: MZP233K_navrh.pdf (8999 kB) - 16.11.2015 16:51:29
Informace o návrhu koncepce: MZP233K_infNavrh.pdf (252 kB) - 16.11.2015 16:51:29
Datum veřejného projednání: 09.12.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 14.12.2015
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP233K_infVP.pdf (258 kB) - 23.11.2015 13:26:26
Zápis z veřejného projednání: MZP233K_zapisVP.zip (3704 kB) - 15.12.2015 08:27:17
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP233K_infStanovisko.pdf (74 kB) - 05.05.2016 10:26:10
Text stanoviska: MZP233K_zaverStan.rar (14365 kB) - 26.07.2016 17:34:31
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: