Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP235K
Název koncepce: Koncepce vodní dopravy
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 01.06.2017 07:27
Předkladatel: Ministerstvo dopravy
IČO předkladatele: 66003008
Datum zveřejnění: 25.08.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 14.09.2015
Text oznámení: MZP235K_oznameni.zip (1150 kB) - 03.08.2015 11:49:10
Informace o oznámení: MZP235K_infOznam.pdf (168 kB) - 03.08.2015 11:49:10
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP235K_infZjistovaci.pdf (204 kB) - 02.10.2015 14:10:26
Závěr zjišťovacího řízení: MZP235K_zjistovaci.zip (423 kB) - 02.10.2015 14:10:26
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Grúz Jiří RNDr.
Posuzovatel Natura 2000: Fialová Martina Mgr.
Vyhodnocení koncepce: MZP235K_vyhodnoceni.zip (16411 kB) - 21.12.2016 09:00:15
Návrh koncepce: MZP235K_navrh.zip (22250 kB) - 21.12.2016 09:00:15
Informace o návrhu koncepce: MZP235K_infNavrh.pdf (232 kB) - 21.12.2016 09:00:15
Datum veřejného projednání: 25.01.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 30.01.2017
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP235K_infVP.doc (204 kB) - 10.01.2017 15:08:41
Zápis z veřejného projednání: MZP235K_zapisVP.zip (8709 kB) - 31.01.2017 15:39:48
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP235K_infStanovisko.pdf (69 kB) - 01.06.2017 07:27:46
Text stanoviska: MZP235K_zaverStan.zip (790 kB) - 01.06.2017 07:27:46
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: