Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP236K
Název koncepce: Koncepce letecké dopravy pro období 2015 - 2020
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: Wed May 18 11:47:51 CEST 2016
Předkladatel: Ministerstvo dopravy
IČ předkladatele: 66003008
Datum zveřejnění: Tue Sep 22 00:00:00 CEST 2015
Termín pro zaslání vyjádření: Mon Oct 12 00:00:00 CEST 2015
Text oznámení: MZP236K_oznameni.zip (1868 kB) - 04.09.2015 14:29:36
Informace o oznámení: MZP236K_infOznam.pdf (168 kB) - 04.09.2015 14:29:36
Závěr zjišťovacího řízení: MZP236K_zjistovaci.pdf (246 kB) - 06.11.2015 15:13:29
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel: Grúz Jiří RNDr.
Posuzovatel Natura 2000: Fialová Martina Mgr.
Vyhodnocení koncepce: MZP236K_vyhodnoceni.zip (13796 kB) - 22.02.2016 14:32:45
Návrh koncepce: MZP236K_navrh.pdf (2291 kB) - 22.02.2016 14:32:45
Informace o návrhu koncepce: MZP236K_infNavrh.pdf (210 kB) - 22.02.2016 14:32:45
Datum veřejného projednání: Thu Mar 31 00:00:00 CEST 2016
Termín pro zaslání vyjádření: Tue Apr 05 00:00:00 CEST 2016
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP236K_infVP.doc (202 kB) - 29.02.2016 09:35:53
Zápis z veřejného projednání: MZP236K_zapisVP.zip (50 kB) - 12.04.2016 16:14:18
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP236K_infStanovisko.pdf (155 kB) - 18.05.2016 11:47:51
Text stanoviska: MZP236K_zaverStan.zip (273 kB) - 18.05.2016 11:47:51
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: