Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP237K
Název koncepce: Aktualizace Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Podléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: Thu Jan 21 14:49:32 CET 2016
Předkladatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
IČ předkladatele: 47609109
Datum zveřejnění: Wed Dec 02 00:00:00 CET 2015
Termín pro zaslání vyjádření: Tue Dec 22 00:00:00 CET 2015
Text oznámení: MZP237K_oznameni.rar (34280 kB) - 20.11.2015 14:38:33
Informace o oznámení: MZP237K_infOznam.pdf (260 kB) - 20.11.2015 14:38:33
Závěr zjišťovacího řízení: MZP237K_zjistovaci.pdf (320 kB) - 21.01.2016 14:49:32
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování: