Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP237K
Název koncepce: Aktualizace Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Veřejné projednání
Datum a čas posledních úprav: Tue Oct 03 08:06:31 CEST 2017
Předkladatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
IČ předkladatele: 47609109
Datum zveřejnění: Wed Dec 02 00:00:00 CET 2015
Termín pro zaslání vyjádření: Tue Dec 22 00:00:00 CET 2015
Text oznámení: MZP237K_oznameni.rar (34280 kB) - 20.11.2015 14:38:33
Informace o oznámení: MZP237K_infOznam.pdf (260 kB) - 20.11.2015 14:38:33
Závěr zjišťovacího řízení: MZP237K_zjistovaci.pdf (320 kB) - 21.01.2016 14:49:32
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Posuzovatel Natura 2000: Macháček Milan RNDr.
Vyhodnocení koncepce: MZP237K_vyhodnoceni.zip (52933 kB) - 31.05.2017 13:48:25
Návrh koncepce: MZP237K_navrh.pdf (1087 kB) - 31.05.2017 13:48:25
Informace o návrhu koncepce: MZP237K_infNavrh.pdf (138 kB) - 31.05.2017 13:33:03
Datum veřejného projednání: Wed Jun 28 00:00:00 CEST 2017
Termín pro zaslání vyjádření: Mon Jul 03 00:00:00 CEST 2017
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP237K_infVP.pdf (790 kB) - 06.06.2017 12:47:50
Zápis z veřejného projednání: MZP237K_zapisVP.zip (2341 kB) - 03.10.2017 08:06:31
Mezistátní posuzování: Ano
Informace o návrhu koncepce dle §14a): MZP237K_mezistatSea.pdf (63 kB) - 13.07.2017 11:12:50
Vyjádření dotčeného státu: MZP237K_vyjadreniMezi.zip (7812 kB) - 04.09.2017 16:39:46
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: