Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP237K
Název koncepce: Aktualizace Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 09.01.2018 12:22
Předkladatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
IČO předkladatele: 47609109
Datum zveřejnění: 02.12.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 22.12.2015
Text oznámení: MZP237K_oznameni.rar (34280 kB) - 20.11.2015 14:38:33
Informace o oznámení: MZP237K_infOznam.pdf (260 kB) - 20.11.2015 14:38:33
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP237K_infZjistovaci.pdf (211 kB) - 21.01.2016 14:49:32
Závěr zjišťovacího řízení: MZP237K_zjistovaci.pdf (320 kB) - 21.01.2016 14:49:32
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Posuzovatel Natura 2000: Macháček Milan RNDr.
Vyhodnocení koncepce: MZP237K_vyhodnoceni.zip (52933 kB) - 31.05.2017 13:48:25
Návrh koncepce: MZP237K_navrh.pdf (1087 kB) - 31.05.2017 13:48:25
Informace o návrhu koncepce: MZP237K_infNavrh.pdf (138 kB) - 31.05.2017 13:33:03
Datum veřejného projednání: 28.06.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 03.07.2017
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP237K_infVP.pdf (790 kB) - 06.06.2017 12:47:50
Zápis z veřejného projednání: MZP237K_zapisVP.zip (2341 kB) - 03.10.2017 08:06:31
Mezistátní posuzování: Ano
Informace o návrhu koncepce dle §14a): MZP237K_mezistatSea.pdf (63 kB) - 13.07.2017 11:12:50
Vyjádření dotčeného státu: MZP237K_vyjadreniMezi.zip (8987 kB) - 22.11.2017 16:10:25
Informace o stanovisku: MZP237K_infStanovisko.pdf (51 kB) - 22.11.2017 16:32:09
Text stanoviska: MZP237K_zaverStan.zip (42675 kB) - 22.11.2017 16:32:09
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce: MZP237K_schvalenaKoncepce.zip (1589 kB) - 09.01.2018 12:22:42
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: