Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP239K
Název koncepce: Koncepce rozvoje silniční sítě na území kraje Vysočina
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 29.06.2017 10:02
Předkladatel: Kraj Vysočina
IČO předkladatele: 70890749
Datum zveřejnění: 25.04.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 16.05.2016
Text oznámení: MZP239K_oznameni.pdf (4639 kB) - 21.04.2016 10:07:50
Informace o oznámení: MZP239K_infOznam.pdf (120 kB) - 21.04.2016 10:07:50
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP239K_infZjistovaci.pdf (204 kB) - 07.06.2016 13:42:34
Závěr zjišťovacího řízení: MZP239K_zjistovaci.pdf (250 kB) - 07.06.2016 13:42:34
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Dušková Pavla Mgr.
Posuzovatel Natura 2000: Šikulová Lenka RNDr. (rozená Tajmrová)
Vyhodnocení koncepce: MZP239K_vyhodnoceni.zip (3248 kB) - 29.03.2017 10:24:41
Návrh koncepce: MZP239K_navrh.zip (58691 kB) - 29.03.2017 10:24:41
Informace o návrhu koncepce: MZP239K_infNavrh.pdf (213 kB) - 29.03.2017 10:24:41
Datum veřejného projednání: 11.05.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 16.05.2017
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP239K_infVP.pdf (147 kB) - 25.04.2017 10:29:18
Zápis z veřejného projednání: MZP239K_zapisVP.zip (4439 kB) - 16.05.2017 10:20:32
Mezistátní posuzování: Ne
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP239K_infStanovisko.pdf (202 kB) - 29.06.2017 10:02:31
Text stanoviska: MZP239K_zaverStan.zip (64345 kB) - 29.06.2017 10:02:31
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: