Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP242K
Název koncepce: Plán odpadového hospodářství Svazku obcí pro komunální služby
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 20.03.2017 09:27
Předkladatel: Svazek obcí pro komunální služby
IČO předkladatele: 47438541
Datum zveřejnění: 31.08.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 20.09.2016
Text oznámení: MZP242K_oznameni.zip (959 kB) - 24.08.2016 13:10:57
Informace o oznámení: MZP242K_infOznam.pdf (100 kB) - 24.08.2016 13:10:57
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP242K_infZjistovaci.pdf (95 kB) - 30.09.2016 14:04:08
Závěr zjišťovacího řízení: MZP242K_zjistovaci.pdf (139 kB) - 30.09.2016 14:04:08
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Dušková Pavla Mgr.
Posuzovatel Natura 2000: Šikulová Lenka RNDr. (rozená Tajmrová)
Vyhodnocení koncepce: MZP242K_vyhodnoceni.zip (4895 kB) - 12.01.2017 11:51:54
Návrh koncepce: MZP242K_navrh.zip (3684 kB) - 12.01.2017 11:51:54
Informace o návrhu koncepce: MZP242K_infNavrh.pdf (111 kB) - 12.01.2017 11:51:54
Datum veřejného projednání: 30.01.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 04.02.2017
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP242K_infVP.pdf (288 kB) - 18.01.2017 08:59:36
Zápis z veřejného projednání: MZP242K_zapisVP.zip (2409 kB) - 02.02.2017 07:10:17
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP242K_infStanovisko.pdf (79 kB) - 20.03.2017 09:27:17
Text stanoviska: MZP242K_zaverStan.zip (1999 kB) - 20.03.2017 09:27:17
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: