Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP245K
Název koncepce: Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 27.02.2018 08:37
Předkladatel: Olomoucký kraj
IČO předkladatele: 60609460
Datum zveřejnění: 02.02.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 22.02.2017
Text oznámení: MZP245K_oznameni.zip (3644 kB) - 30.01.2017 14:04:50
Informace o oznámení: MZP245K_infOznam.pdf (200 kB) - 30.01.2017 14:04:50
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP245K_infZjistovaci.pdf (150 kB) - 10.03.2017 13:26:08
Závěr zjišťovacího řízení: MZP245K_zjistovaci.pdf (238 kB) - 10.03.2017 13:26:08
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Frélich Zdeněk Mgr.
Posuzovatel Natura 2000: Frélich Zdeněk Mgr.
Vyhodnocení koncepce: MZP245K_vyhodnoceni.zip (2795 kB) - 05.10.2017 13:46:10
Návrh koncepce: MZP245K_navrh.zip (52334 kB) - 05.10.2017 13:46:10
Informace o návrhu koncepce: MZP245K_infNavrh.pdf (118 kB) - 05.10.2017 13:46:10
Datum veřejného projednání: 16.11.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 21.11.2017
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP245K_infVP.pdf (595 kB) - 02.11.2017 13:59:56
Zápis z veřejného projednání: MZP245K_zapisVP.zip (12638 kB) - 20.11.2017 15:12:31
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP245K_infStanovisko.pdf (68 kB) - 15.12.2017 14:37:47
Text stanoviska: MZP245K_zaverStan.zip (802 kB) - 15.12.2017 14:37:47
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce: MZP245K_schvalenaKoncepce.zip (19245 kB) - 27.02.2018 08:37:43
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: