Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP250K
Název koncepce: Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Podléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: Tue Aug 29 13:04:47 CEST 2017
Předkladatel: Ústecký kraj
IČ předkladatele: 70892156
Datum zveřejnění: Fri Jul 21 00:00:00 CEST 2017
Termín pro zaslání vyjádření: Thu Aug 10 00:00:00 CEST 2017
Text oznámení: MZP250K_oznameni.zip (4974 kB) - 18.07.2017 08:31:14
Informace o oznámení: MZP250K_infOznam.pdf (98 kB) - 18.07.2017 08:31:14
Závěr zjišťovacího řízení: MZP250K_zjistovaci.pdf (145 kB) - 29.08.2017 13:04:47
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel: Frélich Zdeněk Mgr.
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Na základě novely zákona č. 326/2017 Sb. platné od 1. 11. 2017, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, dochází ke změně příslušnosti k posuzování koncepcí. Nově bude proces SEA zajištěn Krajským úřadem Ústeckého kraje.