Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP251K
Název koncepce: Územní energetická koncepce Karlovarského kraje, Aktualizace 2017 – 2042
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Návrh koncepce
Datum a čas posledních úprav: Wed Feb 21 15:59:49 CET 2018
Předkladatel: Karlovarský kraj
IČ předkladatele: 70891168
Datum zveřejnění: Thu Jul 27 00:00:00 CEST 2017
Termín pro zaslání vyjádření: Wed Aug 16 00:00:00 CEST 2017
Text oznámení: MZP251K_oznameni.zip (3159 kB) - 25.07.2017 10:05:04
Informace o oznámení: MZP251K_infOznam.pdf (97 kB) - 25.07.2017 10:05:04
Závěr zjišťovacího řízení: MZP251K_zjistovaci.pdf (133 kB) - 01.09.2017 14:59:02
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel: Kubešová Alena Mgr., PhD.
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce: MZP251K_vyhodnoceni.pdf (10620 kB) - 21.02.2018 15:59:49
Návrh koncepce: MZP251K_navrh.pdf (13747 kB) - 21.02.2018 15:59:49
Informace o návrhu koncepce: MZP251K_infNavrh.pdf (222 kB) - 21.02.2018 15:59:49
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: