Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP251K
Název koncepce: Územní energetická koncepce Karlovarského kraje, Aktualizace 2017 – 2042
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 30.04.2018 09:18
Předkladatel: Karlovarský kraj
IČO předkladatele: 70891168
Datum zveřejnění: 27.07.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 16.08.2017
Text oznámení: MZP251K_oznameni.zip (3159 kB) - 25.07.2017 10:05:04
Informace o oznámení: MZP251K_infOznam.pdf (97 kB) - 25.07.2017 10:05:04
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP251K_infZjistovaci.pdf (82 kB) - 01.09.2017 14:59:02
Závěr zjišťovacího řízení: MZP251K_zjistovaci.pdf (133 kB) - 01.09.2017 14:59:02
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA: Smrčková Alena Mgr., Ph.D.
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce: MZP251K_vyhodnoceni.pdf (10620 kB) - 21.02.2018 15:59:49
Návrh koncepce: MZP251K_navrh.pdf (13747 kB) - 21.02.2018 15:59:49
Informace o návrhu koncepce: MZP251K_infNavrh.pdf (222 kB) - 21.02.2018 15:59:49
Datum veřejného projednání: 19.03.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 26.03.2018
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP251K_infVP.pdf (122 kB) - 08.03.2018 15:15:01
Zápis z veřejného projednání: MZP251K_zapisVP.zip (1448 kB) - 26.03.2018 09:23:45
Mezistátní posuzování: Ne
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP251K_infStanovisko.pdf (134 kB) - 30.04.2018 09:18:48
Text stanoviska: MZP251K_zaverStan.pdf (176 kB) - 30.04.2018 09:18:48
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: