Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP254K
Název koncepce: Aktualizace PRVKÚK Frýdlantska (z roku 2016)
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Podléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 20.11.2017 15:38
Předkladatel: Frýdlantská vodárenská společnost, a. s.
IČO předkladatele: 25496565
Datum zveřejnění: 12.10.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 01.11.2017
Text oznámení: MZP254K_oznameni.zip (27492 kB) - 05.10.2017 09:52:20
Informace o oznámení: MZP254K_infOznam.pdf (208 kB) - 05.10.2017 09:52:20
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP254K_infZjistovaci.pdf (204 kB) - 20.11.2017 15:38:15
Závěr zjišťovacího řízení: MZP254K_zjistovaci.pdf (258 kB) - 20.11.2017 15:38:15
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: