Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP262K
Název koncepce: Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Podléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 14.01.2019 09:47
Předkladatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
IČ předkladatele: 66002222
Datum zveřejnění: 20.11.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 10.12.2018
Text oznámení: MZP262K_oznameni.zip (10401 kB) - 13.11.2018 10:28:08
Informace o oznámení: MZP262K_infOznam.pdf (161 kB) - 13.11.2018 10:28:08
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP262K_infZjistovaci.pdf (153 kB) - 14.01.2019 09:47:52
Závěr zjišťovacího řízení: MZP262K_zjistovaci.pdf (135 kB) - 14.01.2019 09:47:52
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: