Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP264K
Název koncepce: Aktualizace Národního programu snižování emisí České republiky
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 21.11.2019 15:40
Předkladatel: Ministerstvo životního prostředí
IČO předkladatele: 00164801
Datum zveřejnění: 11.10.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 31.10.2019
Text oznámení: MZP264K_oznameni.zip (16920 kB) - 02.10.2019 14:07:34
Informace o oznámení: MZP264K_infOznam.pdf (111 kB) - 02.10.2019 14:07:34
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP264K_infZjistovaci.pdf (108 kB) - 21.11.2019 15:40:40
Závěr zjišťovacího řízení: MZP264K_zjistovaci.zip (231 kB) - 21.11.2019 15:40:40
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: