Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP271K
Název koncepce: Operační program Technologie a Aplikace pro Konkurenceschopnost (2021 – 2027)
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Podléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 21.07.2020 13:54
Předkladatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
IČO předkladatele: 47609109
Datum zveřejnění: 16.06.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 07.07.2020
Text oznámení: MZP271K_oznameni.zip (17945 kB) - 09.06.2020 17:28:03
Informace o oznámení: MZP271K_infOznam.pdf (177 kB) - 09.06.2020 17:28:03
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP271K_infZjistovaci.pdf (158 kB) - 21.07.2020 13:54:40
Závěr zjišťovacího řízení: MZP271K_zjistovaci.pdf (198 kB) - 21.07.2020 13:54:40
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: