Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP274K
Název koncepce: Operační program Životní prostředí 2021 - 2027
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Podléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 26.10.2020 13:45
Předkladatel: Ministerstvo životního prostředí
IČO předkladatele: 00164801
Datum zveřejnění: 22.09.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 12.10.2020
Text oznámení: MZP274K_oznameni.zip (19600 kB) - 14.09.2020 15:15:01
Informace o oznámení: MZP274K_infOznam.pdf (163 kB) - 14.09.2020 15:15:01
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP274K_infZjistovaci.pdf (186 kB) - 26.10.2020 13:45:27
Závěr zjišťovacího řízení: MZP274K_zjistovaci.pdf (204 kB) - 26.10.2020 13:45:27
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: