Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP298K
Název koncepce: Dopravní sektorové strategie 3. fáze, pro období 2024 – 2030 s výhledem do roku 2050
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 15.04.2024 09:27
Předkladatel: Ministerstvo dopravy České republiky
IČO předkladatele: 66003008
Datum zveřejnění: 17.02.2023
Termín pro zaslání vyjádření: 09.03.2023
Text oznámení: MZP298K_oznameni.pdf (9082 kB) - 02.02.2023 16:08:01
Informace o oznámení: MZP298K_infOznam.pdf (193 kB) - 02.02.2023 16:08:01
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP298K_infZjistovaci.pdf (364 kB) - 28.03.2023 17:34:09
Závěr zjišťovacího řízení: MZP298K_zjistovaci.pdf (474 kB) - 28.03.2023 17:34:09
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Hladká Kateřina, Ing., Ph.D.
Posuzovatel Natura 2000: Fialová Martina Mgr.
Vyhodnocení koncepce: MZP298K_vyhodnoceni.pdf (17682 kB) - 07.12.2023 15:20:54
Návrh koncepce: MZP298K_navrh.zip (7105 kB) - 07.12.2023 15:20:54
Informace o návrhu koncepce: MZP298K_infNavrh.pdf (365 kB) - 07.12.2023 15:20:54
Datum veřejného projednání: 18.01.2024
Termín pro zaslání vyjádření: 23.01.2024
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP298K_infVP.pdf (436 kB) - 05.01.2024 12:00:25
Zápis z veřejného projednání: MZP298K_zapisVP.zip (2807 kB) - 25.01.2024 08:27:07
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP298K_infStanovisko.pdf (361 kB) - 15.04.2024 09:27:25
Text stanoviska: MZP298K_zaverStan.zip (36170 kB) - 15.04.2024 09:27:25
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: