Pořizování změn ÚP zkráceným postupem dle § 55a stavebního zákona
Kód: OLK003Q
Název: Změna č. 3 Územního plánu Rapotín
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Stav: Stanovisko k navrhovanému obsahu změny
Datum a čas posledních úprav: 20.02.2020 16:38
Předkladatel: Městský úřad Šumperk, Odbor strategického rozvoje, územního plánování a investic, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
Informace o místě vystavení obsahu změny:
Datum vydání stanoviska k navrhovanému obsahu změny:
Poznámka:
Text navrhovaného obsahu změny: OLK003Q_navrh_textNavrhu.pdf (149 kB) - 20.02.2020 16:38:39
Text stanoviska k navrhovanému obsahu změny: OLK003Q_navrh_textStanoviskaNavrh.pdf (378 kB) - 20.02.2020 16:38:39
Datum veřejného projednání:
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu změny:
Podstatná úprava změny:
Datum schválení změny: