Pořizování změn ÚP zkráceným postupem dle § 55a stavebního zákona
Kód: OLK005Q
Název: Změna Územního plánu Mohelnice
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Stav: Stanovisko k navrhovanému obsahu změny
Datum a čas posledních úprav: 08.09.2020 17:29
Předkladatel: DK mont a.s., Újezd 81, 789 85 Mohelnice
Informace o místě vystavení obsahu změny:
Datum vydání stanoviska k navrhovanému obsahu změny: 04.09.2020
Poznámka:
Text navrhovaného obsahu změny: OLK005Q_navrh_textNavrhu.pdf (497 kB) - 08.09.2020 17:29:46
Text stanoviska k navrhovanému obsahu změny: OLK005Q_navrh_textStanoviskaNavrh.pdf (368 kB) - 08.09.2020 17:29:46
Datum veřejného projednání:
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu změny:
Podstatná úprava změny:
Datum schválení změny: