Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: OLK014F
Název koncepce: Návrh zadání ÚP Hanušovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 13.06.2014 13:04
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 26.02.2013
Předkladatel: Městský úřad Šumperk
IČO předkladatele: 00303461
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 26.03.2013
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: OLK014F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.docx (60 kB) - 22.01.2014 14:51:56
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 07.02.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 03.04.2014
Posuzovatel: Vondráček Ladislav Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Koláček Pavel Ing., Ph.D.
Text  návrhu (ÚP): OLK014F_navrh.pdf (1504 kB) - 13.06.2014 13:02:40
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: OLK014F_vyhodnoceni.pdf (895 kB) - 13.06.2014 13:02:40
Text Hodnocení Natura 2000: OLK014F_Natura.pdf (4208 kB) - 13.06.2014 13:02:40
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 09.06.2014
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: OLK014F_stanoviskoSEA.docx (40 kB) - 13.06.2014 13:04:16
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: