Posuzování koncepcí
Kód koncepce: OLK017K
Název koncepce: Plán udržitelné městské mobility města Přerova
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: Wed Jul 25 10:39:25 CEST 2018
Předkladatel: Statutární město Přerov
IČ předkladatele: 00301825
Datum zveřejnění: Wed Aug 02 00:00:00 CEST 2017
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: OLK017K_oznameni.zip (14953 kB) - 01.08.2017 14:37:06
Informace o oznámení: OLK017K_infOznam.pdf (528 kB) - 01.08.2017 14:37:06
Závěr zjišťovacího řízení: OLK017K_zjistovaci.pdf (578 kB) - 25.07.2018 10:38:55
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: