Posuzování koncepcí
Kód koncepce: OLK020K
Název koncepce: Plán udržitelné městské mobility Olomouc
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 16.01.2019 15:00
Předkladatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
IČO předkladatele: 00299308
Datum zveřejnění: 20.11.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 10.12.2018
Text oznámení: OLK020K_oznameni.pdf (939 kB) - 20.11.2018 09:53:10
Informace o oznámení: OLK020K_infOznam.doc (72 kB) - 20.11.2018 09:55:26
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OLK020K_infZjistovaci.zip (1082 kB) - 16.01.2019 15:00:51
Závěr zjišťovacího řízení: OLK020K_zjistovaci.pdf (599 kB) - 16.01.2019 15:00:51
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: