Posuzování koncepcí
Kód koncepce: OLK021K
Název koncepce: Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2021 - 2027 s výhledem do roku 2030
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Stav: Podléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 30.04.2020 14:34
Předkladatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc
IČO předkladatele: 60609460
Datum zveřejnění: 11.03.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 01.04.2020
Text oznámení: OLK021K_oznameni.pdf (3387 kB) - 12.03.2020 14:00:19
Informace o oznámení: OLK021K_infOznam.doc (80 kB) - 11.03.2020 13:42:26
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OLK021K_infZjistovaci.zip (2330 kB) - 30.04.2020 14:34:51
Závěr zjišťovacího řízení: OLK021K_zjistovaci.pdf (321 kB) - 30.04.2020 14:34:51
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: