Posuzování koncepcí
Kód koncepce: OLK023K
Název koncepce: Plán udržitelné městské mobility města Hranice
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 19.02.2021 12:14
Předkladatel: Město Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 37 Hranice
IČO předkladatele: 00301311
Datum zveřejnění: 08.01.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 23.01.2021
Text oznámení: OLK023K_oznameni.pdf (11537 kB) - 08.01.2021 12:31:43
Informace o oznámení: OLK023K_infOznam.pdf (246 kB) - 08.01.2021 12:31:43
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OLK023K_infZjistovaci.zip (1703 kB) - 19.02.2021 12:13:24
Závěr zjišťovacího řízení: OLK023K_zjistovaci.pdf (298 kB) - 19.02.2021 12:13:15
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: