Posuzování koncepcí
Kód koncepce: OLK025K
Název koncepce: Strategický plán rozvoje statutárního města Přerova pro období 2021 - 2027
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 09.11.2021 10:44
Předkladatel: Statutární město Přerov, Bratrská 34, Přerov I - Město, 750 02 Přerov 2
IČO předkladatele: 00301825
Datum zveřejnění: 17.05.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 01.06.2021
Text oznámení: OLK025K_oznameni.zip (17246 kB) - 17.05.2021 15:58:18
Informace o oznámení: OLK025K_infOznam.pdf (245 kB) - 17.05.2021 15:55:29
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OLK025K_infZjistovaci.zip (2681 kB) - 18.06.2021 09:45:26
Závěr zjišťovacího řízení: OLK025K_zjistovaci.pdf (302 kB) - 18.06.2021 09:45:20
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Calábek Aleš Ing., MBA
Posuzovatel Natura 2000: Merta Lukáš RNDr., Ph.D.
Vyhodnocení koncepce: OLK025K_vyhodnoceni.pdf (4356 kB) - 21.09.2021 13:43:22
Návrh koncepce: OLK025K_navrh.zip (20082 kB) - 21.09.2021 13:48:47
Informace o návrhu koncepce: OLK025K_infNavrh.pdf (245 kB) - 21.09.2021 13:45:19
Datum veřejného projednání: 18.10.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 23.10.2021
Informace o místě a času veřejného projednání: OLK025K_infVP.pdf (206 kB) - 04.10.2021 13:11:09
Zápis z veřejného projednání: OLK025K_zapisVP.docx (211 kB) - 25.10.2021 15:37:40
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: OLK025K_infStanovisko.pdf (834 kB) - 09.11.2021 10:44:50
Text stanoviska: OLK025K_zaverStan.pdf (333 kB) - 09.11.2021 10:43:35
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: