Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: OLK363F
Název koncepce: Návrh zadání Změny č. 2 Územního plánu Maletín
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 16.04.2019 11:51
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání:
Předkladatel: Obecní úřad Maletín, Maletín 21, 789 01 Zábřeh
IČ předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: OLK363F_zadani.pdf (344 kB) - 16.04.2019 11:34:53
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 31.10.2017
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: OLK363F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.docx (49 kB) - 16.04.2019 11:35:58
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Hanslík Aleš Ing., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: OLK363F_vyhodnoceni.pdf (2059 kB) - 16.04.2019 11:36:59
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 01.04.2019
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: OLK363F_stanoviskoSEA.pdf (541 kB) - 16.04.2019 11:51:46
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: