Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: OLK476P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Libina
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 29.02.2016 17:26
Předkladatel: Městský úřad Šumperk, Odbor strategického rozvoje, ÚP a investic, Jesenická 31, 787 93, Šumperk
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: Městský úřad Šumperk, Odbor strategického rozvoje, ÚP a investic, Jesenická 31, 787 93, Šumperk
Text stanoviska k návrhu zadání: OLK476P_stanoviskoNavrhZadani.doc (58 kB) - 03.01.2012 08:53:21
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Calábek Aleš Ing., MBA
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): OLK476P_stanoviskoNavrh1.docx (44 kB) - 29.02.2016 17:26:55
Důvody ukončení posuzování: