Posuzování koncepcí
Kód koncepce: PAK009K
Název koncepce: Plán udržitelné městské mobility statutárního města Pardubice
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 30.05.2022 07:15
Předkladatel: Statutární město Pardubice, Pernštýndské náměstí 1,530 21 Pardubice
IČO předkladatele: 00274046
Datum zveřejnění: 02.05.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 22.05.2022
Text oznámení: PAK009K_oznameni.zip (36077 kB) - 29.04.2022 09:07:54
Informace o oznámení: PAK009K_infOznam.pdf (256 kB) - 29.04.2022 09:07:54
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PAK009K_infZjistovaci.pdf (374 kB) - 30.05.2022 07:15:24
Závěr zjišťovacího řízení: PAK009K_zjistovaci.pdf (374 kB) - 30.05.2022 07:15:24
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: