Posuzování koncepcí
Kód koncepce: PHA001K
Název koncepce: Prognóza, koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny v Praze
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 07.11.2007 09:34
Předkladatel: Útvar rozvoje hlavního města Prahy
IČO předkladatele: 70883858
Datum zveřejnění: 16.06.2006
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: PHA001K_oznameni.pdf (187 kB) - 15.06.2006 12:48:02
Informace o oznámení: PHA001K_infOznam.jpg (1700 kB) - 15.06.2006 12:48:02
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: PHA001K_zjistovaci.doc (187 kB) - 21.07.2006 12:23:44
Posouzení Natura 2000:
Posuzovatel SEA: Löw Jiří doc., Ing., arch.
Posuzovatel Natura 2000: Velecká Věra Mgr.
Vyhodnocení koncepce: PHA001K_vyhodnoceni.zip (9918 kB) - 19.07.2007 11:18:25
Návrh koncepce: PHA001K_navrh.zip (21005 kB) - 19.07.2007 11:18:27
Informace o návrhu koncepce: PHA001K_infNavrh.pdf (351 kB) - 19.07.2007 11:18:27
Datum veřejného projednání: 18.09.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání: PHA001K_infVP.pdf (318 kB) - 16.08.2007 19:36:55
Zápis z veřejného projednání: PHA001K_zapisVP.pdf (483 kB) - 08.10.2007 16:45:26
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska: PHA001K_zaverStan.pdf (360 kB) - 07.11.2007 09:34:34
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: