Pořizování změn ÚP zkráceným postupem dle § 55a stavebního zákona
Kód: PHA002Q
Název: Změny Z 3184/13 a Z 3185/13 vlny 13 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Stav: Veřejné projednání návrhu změny
Datum a čas posledních úprav: 23.09.2020 17:03
Předkladatel: Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy, odbor územního rozvoje, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
Informace o místě vystavení obsahu změny:
Datum vydání stanoviska k navrhovanému obsahu změny: 26.02.2018
Poznámka: Celkový průběh pořizování změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního městy Prahy lze sledovat na stránkách odboru územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy (http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/index.html).
Text navrhovaného obsahu změny: PHA002Q_navrh_textNavrhu.zip (3690 kB) - 23.09.2020 13:22:23
Text stanoviska k navrhovanému obsahu změny: PHA002Q_navrh_textStanoviskaNavrh.pdf (354 kB) - 23.09.2020 13:22:23
Datum veřejného projednání: 14.10.2020
Informace o místě a času veřejného projednání: PHA002Q_vp_informace.pdf (363 kB) - 23.09.2020 13:27:18
Text návrhu změny: PHA002Q_vp_textNavrhu.zip (153453 kB) - 23.09.2020 17:03:12
Posuzovatel SEA: Švábová Nezvalová Jana Mgr.
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: PHA002Q_vp_textVyhodnoceniVlivuZP.pdf (7232 kB) - 23.09.2020 13:27:18
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu změny:
Podstatná úprava změny:
Datum schválení změny: