Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: PHA007S
Název koncepce: Celoměstsky významné změny vlny V Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy č. Z 2842/00, Z 2846/00, Z 2847/00, Z 2850/00, Z 2880/00, Z 2889/00, Z 2903/00, Z 2908/00, Z 2909/00, Z 2920/00, Z 2935/00, Z 2937/00, Z 2939/00, Z 2940/00, Z 2941/00, Z 2942/00, Z 2945/00, Z 2948/00, Z 2949/00, Z 2962/00, Z 2964/00 a Z 2975/00
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 07.06.2021 13:14
Návrh zadání: Ano
Předkladatel: Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy, odbor územního rozvoje, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání:
Poznámka: Návrh zadání změn je spolu se stanoviskem, ve kterém příslušný úřad uplatnil požadavek na jejich posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí, zveřejněn v Informačním systému SEA pod kódem PHA007F (https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_PHA007F). Celkový průběh pořizování celoměstsky významných změn vlny V Územního plánu sídelního útvaru hlavního městy Prahy lze sledovat na stránkách odboru územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy (http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/index.html).
Posuzovatel SEA: Ládyš Libor Ing.
Posouzení Natura 2000:
Text  návrhu (ÚP): PHA007S_navrh.zip (215591 kB) - 26.08.2020 14:22:18
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: PHA007S_vyhodnoceni.zip (59619 kB) - 26.08.2020 14:22:18
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 03.06.2021
Stanovisko k návrhu ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: PHA007S_stanoviskoSEA.pdf (622 kB) - 07.06.2021 13:14:11
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: