Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: PHA012P
Název koncepce: Návrh celoměstsky významné změny Z 2001/00
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 23.05.2012 14:02
Předkladatel: Magistrát hlavního města Prahy, odbor územního plánu
IČO předkladatele: 00064581
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: PHA012P_navrhZadani.pdf (113 kB) - 23.05.2012 12:43:33
Text stanoviska k návrhu zadání: PHA012P_stanoviskoNavrhZadani.doc (144 kB) - 23.05.2012 14:00:30
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Ládyš Libor Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): PHA012P_stanoviskoNavrh1.pdf (316 kB) - 23.05.2012 14:02:06
Důvody ukončení posuzování: