Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: PHA015F
Název koncepce: Změna Z 2440/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 12.06.2020 13:25
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 19.04.2017
Předkladatel: Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy, odbor územního rozvoje, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
IČO předkladatele: 00064581
Informace o místě vystavení návrhu zadání: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/index.html
Text návrhu zadání: PHA015F_zadani.pdf (8360 kB) - 26.05.2017 14:23:34
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 19.05.2017
Posuzuje se: Ano
Poznámka: Celkový průběh pořizování změny Z 2440/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního městy Prahy lze sledovat na stránkách odboru územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy (http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/index.html).
Text stanoviska k návrhu zadání: PHA015F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (312 kB) - 26.05.2017 14:24:10
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Ládyš Libor Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text  návrhu (ÚP): PHA015F_navrh.zip (147017 kB) - 12.06.2020 13:22:23
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: PHA015F_vyhodnoceni.zip (167188 kB) - 12.06.2020 13:22:23
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 11.06.2020
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: PHA015F_stanoviskoSEA.pdf (364 kB) - 12.06.2020 13:25:18
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: