Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: PHA020F
Název koncepce: Celoměstsky významná změna Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vlny IV č. Z 2794/00
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 13.09.2017 15:05
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání:
Předkladatel: Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy, odbor územního rozvoje, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
IČO předkladatele: 00064581
Informace o místě vystavení návrhu zadání: Stanovisko dle § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánovaní a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k návrhu zadání změny je zveřejněno v Informačním systému SEA pod kódem PHA013P.
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání:
Posuzuje se:
Poznámka:
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 05.05.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 22.06.2017
Posuzovatel: Vyhnálek Vojtěch RNDr., CSc.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text  návrhu (ÚP): PHA020F_navrh.pdf (2410 kB) - 13.09.2017 14:35:16
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: PHA020F_vyhodnoceni.pdf (4083 kB) - 13.09.2017 15:05:50
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 06.09.2017
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: PHA020F_stanoviskoSEA.pdf (291 kB) - 13.09.2017 14:36:20
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: