Pořizování změn ÚP zkráceným postupem dle § 55a stavebního zákona
Kód: PLK004Q
Název: Změna č. 2 územního plánu Stráž
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Stav: Stanovisko k navrhovanému obsahu změny
Datum a čas posledních úprav: 15.07.2019 09:44
Předkladatel: MěÚ Tachov, odbor výstavby a ÚP
Informace o místě vystavení obsahu změny:
Datum vydání stanoviska k navrhovanému obsahu změny:
Poznámka:
Text navrhovaného obsahu změny: PLK004Q_navrh_textNavrhu.pdf (158 kB) - 15.07.2019 09:44:49
Text stanoviska k navrhovanému obsahu změny: PLK004Q_navrh_textStanoviskaNavrh.docx (24 kB) - 15.07.2019 09:44:49
Datum veřejného projednání:
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu změny:
Podstatná úprava změny:
Datum schválení změny: