Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: PLK004S
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Chotěšov
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Stav: Návrh zadání/návrh zprávy
Datum a čas posledních úprav: 27.02.2020 08:27
Návrh zprávy: Ano
Návrh zadání: Ano
Předkladatel: MěÚ Stod, Odbor výstavby, úsek územního plánování
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: 27.01.2020
Poznámka:
Text návrhu zprávy/zadání: PLK004S_navrh_textNavrhu.7z (2800 kB) - 27.02.2020 08:27:19
Text stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: PLK004S_navrh_textStanoviska.docx (28 kB) - 27.02.2020 08:27:19
Posuzovatel SEA:
Posouzení Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu ÚP:
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: