Pořizování změn ÚP zkráceným postupem dle § 55a stavebního zákona
Kód: PLK008Q
Název: Územní plán Předslav - změna
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Stav: Stanovisko k navrhovanému obsahu změny
Datum a čas posledních úprav: 07.11.2019 08:44
Předkladatel: Rental Dealing, Univerzitní 1118, 318 00 Plzeň
Informace o místě vystavení obsahu změny:
Datum vydání stanoviska k navrhovanému obsahu změny:
Poznámka:
Text navrhovaného obsahu změny: PLK008Q_navrh_textNavrhu.7z (3315 kB) - 07.11.2019 08:44:47
Text stanoviska k navrhovanému obsahu změny: PLK008Q_navrh_textStanoviskaNavrh.docx (29 kB) - 07.11.2019 08:44:47
Datum veřejného projednání:
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu změny:
Podstatná úprava změny:
Datum schválení změny: