Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: PLK008S
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Chodová Planá - změna č. 2
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 30.06.2020 07:23
Návrh zadání: Ano
Předkladatel: MěÚ Tachov, Odbor výstavby a ÚP
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání:
Poznámka:
Text stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: PLK008S_navrh_textStanoviska.docx (28 kB) - 29.06.2020 14:38:38
Posuzovatel SEA: Ládyš Libor Ing.
Posouzení Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: PLK008S_vyhodnoceni.pdf (11736 kB) - 29.06.2020 14:35:33
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 29.06.2020
Stanovisko k návrhu ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: PLK008S_stanoviskoSEA.pdf (344 kB) - 30.06.2020 07:23:49
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: