Pořizování změn ÚP zkráceným postupem dle § 55a stavebního zákona
Kód: PLK010Q
Název: Horšovský Týn - změna č. 4
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 07.09.2020 09:59
Předkladatel: MěÚ Horšovsský Týn, odbor výstavby a územního plánování
Informace o místě vystavení obsahu změny:
Datum vydání stanoviska k navrhovanému obsahu změny:
Poznámka:
Text stanoviska k navrhovanému obsahu změny: PLK010Q_navrh_textStanoviskaNavrh.docx (27 kB) - 26.06.2020 07:14:55
Datum veřejného projednání: 08.07.2020
Informace o místě a času veřejného projednání: PLK010Q_vp_informace.pdf (248 kB) - 26.06.2020 07:16:10
Text návrhu změny: PLK010Q_vp_textNavrhu.pdf (3426 kB) - 07.09.2020 09:59:41
Posuzovatel SEA: Křivka Vladimír Ing.
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: PLK010Q_vp_textVyhodnoceniVlivuZP.7z (8845 kB) - 07.09.2020 09:57:52
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 07.09.2020
Stanovisko k návrhu změny: Souhlasné
Informace o stanovisku: PLK010Q_stanovisko_informace.pdf (380 kB) - 07.09.2020 09:54:58
Text stanoviska: PLK010Q_stanovisko_textStanoviska.pdf (258 kB) - 07.09.2020 09:55:50
Podstatná úprava změny:
Datum schválení změny: