Posuzování koncepcí
Kód koncepce: PLK011K
Název koncepce: Koncepce rozvoje regionální silniční a železniční sítě Plzeňského kraje
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Stav: Návrh koncepce
Datum a čas posledních úprav: 09.09.2020 07:57
Předkladatel: Plzeňský kraj, Škroupova 18, 301 00 Plzeň
IČO předkladatele: 70890366
Datum zveřejnění: 22.04.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 14.05.2020
Text oznámení: PLK011K_oznameni.pdf (5249 kB) - 22.04.2020 11:29:04
Informace o oznámení: PLK011K_infOznam.7z (503 kB) - 22.04.2020 11:29:04
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK011K_infZjistovaci.pdf (222 kB) - 20.05.2020 10:21:19
Závěr zjišťovacího řízení: PLK011K_zjistovaci.pdf (473 kB) - 20.05.2020 10:21:19
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA: Frélich Zdeněk Mgr.
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce: PLK011K_vyhodnoceni.7z (4717 kB) - 09.09.2020 07:57:49
Návrh koncepce: PLK011K_navrh.7z (56813 kB) - 09.09.2020 07:57:49
Informace o návrhu koncepce: PLK011K_infNavrh.pdf (486 kB) - 09.09.2020 07:57:49
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: