Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: PLK175F
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Hořehledy - změna č. 1
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 16.01.2018 08:25
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 02.03.2016
Předkladatel: MěÚ Blovice. Odbor stavební a dopravní
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: PLK175F_zadani.pdf (5419 kB) - 30.03.2016 13:30:05
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 30.03.2016
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: PLK175F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.docx (20 kB) - 30.03.2016 13:30:42
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Bílek Ondřej RNDr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Bílek Ondřej RNDr.
Text  návrhu (ÚP): PLK175F_navrh.pdf (2170 kB) - 16.01.2018 08:23:16
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: PLK175F_vyhodnoceni.pdf (1321 kB) - 16.01.2018 08:23:16
Text Hodnocení Natura 2000: PLK175F_Natura.pdf (9766 kB) - 16.01.2018 08:24:29
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 11.01.2018
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: PLK175F_stanoviskoSEA.pdf (449 kB) - 16.01.2018 08:25:08
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: