Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: PLK290F
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Dýšina
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 24.10.2018 12:06
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 04.10.2017
Předkladatel: Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 01.11.2017
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: PLK290F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.docx (33 kB) - 24.10.2018 12:02:20
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 30.07.2018
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Vyhnálek Vojtěch RNDr., CSc.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text  návrhu (ÚP): PLK290F_navrh.zip (14509 kB) - 24.10.2018 12:05:00
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: PLK290F_vyhodnoceni.zip (7824 kB) - 24.10.2018 12:05:00
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 24.10.2018
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: PLK290F_stanoviskoSEA.pdf (493 kB) - 24.10.2018 12:06:21
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: