Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: PLK499P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu sídelního útvaru Železná Ruda- změna č. 11
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 26.09.2013 12:52
Předkladatel: MěÚ Železná Ruda, Odbor výstavby - stavební úřad
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: PLK499P_stanoviskoNavrhZadani.doc (37 kB) - 09.07.2012 08:24:38
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Bílek Ondřej RNDr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Bílek Ondřej RNDr.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ne
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): PLK499P_stanoviskoNavrh1.docx (29 kB) - 26.09.2013 12:52:58
Důvody ukončení posuzování: