Pořizování změn ÚP zkráceným postupem dle § 55a stavebního zákona
Kód: STC001Q
Název: Černuc změna č. 4 ÚPO
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Veřejné projednání návrhu změny
Datum a čas posledních úprav: 30.01.2020 11:14
Předkladatel: OÚ Černuc
Informace o místě vystavení obsahu změny:
Datum vydání stanoviska k navrhovanému obsahu změny: 15.04.2019
Poznámka:
Text stanoviska k navrhovanému obsahu změny: STC001Q_navrh_textStanoviskaNavrh.docx (42 kB) - 30.01.2020 11:12:05
Datum veřejného projednání:
Text návrhu změny: STC001Q_vp_textNavrhu.pdf (1244 kB) - 30.01.2020 11:14:23
Posuzovatel SEA: Vacek Oldřich RNDr., CSc.
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: STC001Q_vp_textVyhodnoceniVlivuZP.pdf (4640 kB) - 30.01.2020 11:14:23
Text vyjádření k Vyhodnocení vlivů na ŽP: STC001Q_vp_textVyjadreniKVyhodnoceniVlivuZP.docx (47 kB) - 30.01.2020 11:14:23
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu změny:
Podstatná úprava změny:
Datum schválení změny: