Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: STC002S
Název koncepce: Sokoleč - návrh zadání ÚP
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Návrh zadání/návrh zprávy
Datum a čas posledních úprav: 13.08.2019 08:08
Návrh zadání: Ano
Předkladatel: MěÚ Poděbrady
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: 06.08.2019
Poznámka:
Text návrhu zprávy/zadání: STC002S_navrh_textNavrhu.pdf (414 kB) - 17.07.2019 16:07:24
Text stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: STC002S_navrh_textStanoviska.pdf (503 kB) - 13.08.2019 08:08:28
Posuzovatel SEA:
Posouzení Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu ÚP:
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: