Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: STC003S
Název koncepce: Nová Ves - návrh zadání změny č. 2
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Návrh zadání/návrh zprávy
Datum a čas posledních úprav: 15.08.2019 13:02
Návrh zadání: Ano
Předkladatel: Obecní úřad Nová Ves
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: 07.05.2019
Poznámka:
Text návrhu zprávy/zadání: STC003S_navrh_textNavrhu.pdf (3632 kB) - 15.08.2019 13:00:31
Text stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: STC003S_navrh_textStanoviska.pdf (538 kB) - 15.08.2019 13:02:12
Posuzovatel SEA:
Posouzení Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu ÚP:
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: