Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: STC010S
Název koncepce: Návrh zadání ÚP Vysoký Újezd, ORP Beroun
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Návrh zadání/návrh zprávy
Datum a čas posledních úprav: 28.01.2020 10:35
Návrh zadání: Ano
Předkladatel: Městský úřad Beroun
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: 10.10.2019
Poznámka:
Text návrhu zprávy/zadání: STC010S_navrh_textNavrhu.pdf (518 kB) - 17.10.2019 13:41:56
Text stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: STC010S_navrh_textStanoviska.7z (730 kB) - 28.01.2020 10:35:27
Posuzovatel SEA:
Posouzení Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu ÚP:
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: