Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: STC012S
Název koncepce: Nová Ves pod Pleší - návrh zadání ÚP
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Návrh zadání/návrh zprávy
Datum a čas posledních úprav: 30.12.2019 10:20
Návrh zadání: Ano
Předkladatel: MěÚ Dobříš
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: 11.11.2019
Poznámka:
Text návrhu zprávy/zadání: STC012S_navrh_textNavrhu.pdf (983 kB) - 18.11.2019 09:08:03
Text stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: STC012S_navrh_textStanoviska.zip (741 kB) - 30.12.2019 10:20:23
Posuzovatel SEA:
Posouzení Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu ÚP:
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: