Posuzování koncepcí
Kód koncepce: STC014K
Název koncepce: Strategický plán rozvoje města Příbram na období let 2014 - 2020
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 26.08.2015 14:45
Předkladatel: Město Příbram, Tyršova 108, 261 19 Příbram 1
IČO předkladatele: 00243132
Datum zveřejnění: 22.07.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 11.08.2015
Text oznámení: STC014K_oznameni.zip (5872 kB) - 20.07.2015 16:56:15
Informace o oznámení: STC014K_infOznam.doc (60 kB) - 23.07.2015 14:23:33
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC014K_infZjistovaci.doc (114 kB) - 26.08.2015 14:41:43
Závěr zjišťovacího řízení: STC014K_zjistovaci.zip (1226 kB) - 26.08.2015 14:45:59
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: