Posuzování koncepcí
Kód koncepce: STC018K
Název koncepce: Územní energetická koncepce Středočeského kraje (2017 - 2041)
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: Thu Sep 27 10:15:45 CEST 2018
Předkladatel: Středočeský kraj
IČ předkladatele: 70891095
Datum zveřejnění: Fri May 18 00:00:00 CEST 2018
Termín pro zaslání vyjádření: Thu Jun 07 00:00:00 CEST 2018
Text oznámení: STC018K_oznameni.zip (19873 kB) - 17.05.2018 13:21:59
Informace o oznámení: STC018K_infOznam.pdf (265 kB) - 17.05.2018 13:21:59
Závěr zjišťovacího řízení: STC018K_zjistovaci.pdf (285 kB) - 21.06.2018 10:15:14
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel: Vejr Martin Ing.
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce: STC018K_vyhodnoceni.zip (4448 kB) - 10.08.2018 08:05:58
Návrh koncepce: STC018K_navrh.pdf (18682 kB) - 10.08.2018 08:05:58
Informace o návrhu koncepce: STC018K_infNavrh.pdf (263 kB) - 10.08.2018 08:05:58
Veřejné projednání se nekoná: Ano
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: STC018K_infStanovisko.pdf (321 kB) - 27.09.2018 10:15:45
Text stanoviska: STC018K_zaverStan.pdf (376 kB) - 27.09.2018 10:15:45
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: