Posuzování koncepcí
Kód koncepce: STC018K
Název koncepce: Územní energetická koncepce Středočeského kraje (2017 - 2041)
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Oznámení
Datum a čas posledních úprav: Thu May 17 13:22:16 CEST 2018
Předkladatel: Středočeský kraj
IČ předkladatele: 70891095
Datum zveřejnění: Fri May 18 00:00:00 CEST 2018
Termín pro zaslání vyjádření: Thu Jun 07 00:00:00 CEST 2018
Text oznámení: STC018K_oznameni.zip (19873 kB) - 17.05.2018 13:21:59
Informace o oznámení: STC018K_infOznam.pdf (265 kB) - 17.05.2018 13:21:59
Závěr zjišťovacího řízení:
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: