Autorizované osoby dle z. č. 100/2001 Sb.
Zobrazit názvy koncepcí a územních plánů
Jméno: Vejr Martin Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
96939/ENV/12
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
15812/ENV/07; 38479/ENV/08, MZP/2017/710/391
Platnost do: 01.11.2022
Posuzovatel územního plánu:
Posuzovatel koncepce:
Zaměstnavatel:
Zaměstnavatel - ulice:
Zaměstnavatel - mesto:
Zaměstnavatel - PSČ:
Zaměstnavatel - telefon:
Bydliště - ulice: Křešínská 412
Bydliště - město: Jince
Bydliště - PSČ: 262 23
Bydliště - telefon: 318 692 580, 607 863 335
Email: vejrmartin@gmail.com
Poznámka:
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní:
SEA: