Posuzování koncepcí
Kód koncepce: STC018K
Název koncepce: Územní energetická koncepce Středočeského kraje (2017 - 2041)
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 26.06.2020 07:45
Předkladatel: Středočeský kraj
IČO předkladatele: 70891095
Datum zveřejnění: 18.05.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 07.06.2018
Text oznámení: STC018K_oznameni.zip (19873 kB) - 17.05.2018 13:21:59
Informace o oznámení: STC018K_infOznam.pdf (265 kB) - 17.05.2018 13:21:59
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC018K_infZjistovaci.pdf (285 kB) - 21.06.2018 10:15:14
Závěr zjišťovacího řízení: STC018K_zjistovaci.pdf (285 kB) - 21.06.2018 10:15:14
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA: Vejr Martin Ing.
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce: STC018K_vyhodnoceni.zip (4448 kB) - 10.08.2018 08:05:58
Návrh koncepce: STC018K_navrh.pdf (18682 kB) - 10.08.2018 08:05:58
Informace o návrhu koncepce: STC018K_infNavrh.pdf (263 kB) - 10.08.2018 08:05:58
Termín pro zaslání vyjádření: 30.08.2018
Veřejné projednání se nekoná: Ano
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: STC018K_infStanovisko.pdf (321 kB) - 27.09.2018 10:15:45
Text stanoviska: STC018K_zaverStan.pdf (376 kB) - 27.09.2018 10:15:45
Informace o zveřejnění prohlášení: STC018K_infVyporadani.zip (2456 kB) - 22.06.2020 13:20:33
Schválená koncepce: STC018K_schvalenaKoncepce.zip (20458 kB) - 26.06.2020 07:45:25
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: